Przyjmowanie zgłoszeń zakończone!

Werdykt czyta wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba

Teraz zgłoszone materiały trafią do podstolików, w których nastąpi wstępna preselekcja. Po trzy materiały z każdego podstolika zostaną poddane głosowaniu wszystkich członków kapituły.

A wielka gala wręczenia Nagrody Dziennikarzy Małopolski odbędzie się 14 maja. Po niej zapraszamy na tradycyjny bal dziennikarzy – szczegóły wkrótce!