Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu!

11 maja 2019 roku Kapituła Nagrody Dziennikarzy Małopolski po raz 16. przyzna statuetki najlepszym dziennikarzom naszego regionu. Nominowane materiały można zgłaszać do 31 marca 2019 r.

Zgłoszenia przyjmujemy w następujących kategoriach:

a) News

b) Publicystyka

c) Dziennikarstwo interwencyjne

d) Wywiad

e) Dziennikarz lokalny*

f) Dziennikarstwo specjalistyczne

g) Dziennikarz kulturalny

h) Dziennikarz ekologiczny

i) Fotoreporter

j) Reportaż prasowy

k) Materiał radiowy**

l) Materiał internetowy***

m) Materiał telewizyjny im. Jana Rojka***** Dziennikarz, który materiałem lub cyklem materiałów prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych spowodował pozytywną zmianę w funkcjonowaniu lokalnego środowiska na terenie Małopolski.

** Pod pojęciem materiału radiowego rozumiemy reportaż radiowy, audycję, relację, sondę czy materiał informacyjny.

*** Pod pojęciem materiału internetowego rozumiemy artykuły z dodatkowymi elementami multimedialnymi, relacje on-line, fotokasty, wideo, programy zgodne ze specyfiką telewizji internetowych.

**** Pod pojęciem materiału telewizyjnego rozumiemy program telewizyjny, materiał informacyjny, reportaż telewizyjny, relację.

Materiał dziennikarski może być nominowany wyłącznie w jednej z podanych kategorii. Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej kategorii.

Zgłoszenie kandydata lub kandydatów do Nagrody powinno zawierać:
a) imię i nazwisko lub pseudonim Kandydata (-ów).
b) zdjęcie Kandydata w wysokiej rozdzielczości,
c) informacje kontaktowe Kandydata – numer telefonu, adres mailowy,
d) nazwę i siedzibę redakcji (w przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od redakcji)
e) wskazanie kategorii Nagrody, do której zgłaszany jest kandydat lub kandydaci,
f) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, wraz z krótką dokumentacją, zawierającą:
i. w przypadku materiału prasowego – kopię publikacji w PDF lub link do bezpłatnych i ogólnodostępnych treści. Na etapie preselekcji Kapituła zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji treści objętych systemem płatności.
ii. w przypadku materiału radiowego, telewizyjnego – materiał oraz jego opis z datą emisji.
iii. imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę redakcji.

Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres e-mail: nominacje (at) nagrodadziennikarzy.pl. W przypadku, gdy dokumentacja zgłoszeniowa przekracza 10MB, należy ją skompresować i przesłać za pomocą systemu Wetransfer pod podany adres.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Spośród wszystkich wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix, Osobowość Medialną oraz Zjawisko Roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie.

POBIERZ REGULAMIN

Można nominować materiały dziennikarzy działających na terenie Małopolski, lub pracujących dla redakcji, których główna siedziba leży na terenie naszego województwa.

Zachęcamy wszystkie redakcje, by nie tylko nominowały materiały opublikowane w ich medium, ale również wyróżniały swoich kolegów.

Kontakt:
Fundacja KGM Progress
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków

fundacja (at) kgm.pl