Zapraszamy do nominacji!

Zgłoszenia przyjmujemy w następujących kategoriach:


a) News
b) Publicystyka
c) Dziennikarstwo interwencyjne
d) Wywiad
e) Dziennikarz lokalny*
f) Dziennikarstwo specjalistyczne
g) Dziennikarz kulturalny
h) Fotoreporter
i) Reportaż prasowy
j) Materiał radiowy**
k) Materiał internetowy***
l) Materiał telewizyjny im. Jana Rojka****

* Dziennikarz, który materiałem lub cyklem materiałów prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych spowodował pozytywną zmianę w funkcjonowaniu lokalnego środowiska na terenie Małopolski

** Pod pojęciem materiału radiowego rozumiemy reportaż radiowy, audycję, relację, sondę czy materiał informacyjny.

*** Pod pojęciem materiału internetowego rozumiemy artykuły z dodatkowymi elementami multimedialnymi, relacje on-line, fotokasty, wideo, programy zgodne ze specyfiką telewizji internetowych.

**** Pod pojęciem materiału telewizyjnego rozumiemy program telewizyjny, materiał informacyjny, reportaż telewizyjny, relację.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nagroda jest inicjatywą środowiskową, w której dziennikarze wyróżniają swoich kolegów – najlepszych dziennikarzy – za znaczące osiągnięcia rzecz społeczności regionu Małopolski. Spośród wszystkich wyróżnień Kapituła może wybrać Nagrodę Główną – Grand Prix, Osobowość Medialną oraz Zjawisko Roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym regulaminie.

Zachęcamy wszystkie redakcje, by nie tylko nominowały materiały opublikowane w ich medium, ale również wyróżniały swoich kolegów.

Na zgłoszenia materiałów, opublikowanych między 1 marca 2016 r. a 28 lutego 2017 r., czekamy do 9 kwietnia 2017 r. pod adresem:

nominacje (at) nagrodadziennikarzy.pl

Kontakt:
Fundacja KGM Progress
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków

tel. 500 166 779
fundacja (at) kgm.pl